Analize prin CAS

Analizele medicale in contract cu CAS se fac cu programare pe baza biletului de trimitere. Programarea se poate face la sediul laboratorului sau telefonic in intervalul orar 10:00 - 15:00

Disponibilitate programari: 25.05.2022

Asiguratii beneficiaza de analize de laborator in baza biletului de trimitere eliberat de catre medicul de familie sau mediul specialist si a cardului de sanatate sau adeverintei inlocuitoare, dupa caz (pentru persoanele peste 18 ani)

Biletul de trimitere pentru investigatiile paraclinice este formular cu regim special, unic pe tara, care are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii pentru afectiuni acute/subacute, 90 de zile pentru boli cronice si pentru monitorizare - efectuarea de investigatii paraclinice specifice pentru afectiunile cuprinse in unele programe nationale de sanatate: diabetul si bolile de nutritie, precum si cele pentru afectiunile oncologice.

La momentul prezentarii in laborator pentru efectuarea investigatiilor asiguratul va declara pe propria raspundere pe verso-ul biletului de trimitere ca nu a fost internat pe perioada de la data eliberarii biletului de trimitere pana la data efectuarii investigatiilor. In cazul in care a fost internat, biletul de trimitere isi pierde valabilitatea.

Contravaloarea serviciilor medicale paraclinice care nu se regasesc in Lista investigatiilor paraclinice contractate cu CAS se suporta de catre asigurati la tarifele stabilite de laborator

Au prioritate fata de pacientii programati, in limita fondului disponibil, urmatoarele categorii de persoane:

  • femeile insarcinate
  • urgentele